آموزش فصل ۷ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی

300,000 تومان
7فروش
300,000 تومان
فصل 7 دهم

آموزش صفر تا صد فصل 7 دهم زیست شناسی

مقدمه و تغذیه گیاهی | خاک | جذب مواد معدنی از خاک | فصل 7 دهم ویدئو

گفتار 1جذب N2 | جذب P | بهبود خاک و انواع کود ازدیاد مواد در خاک | فصل 7 دهم ویدئو

گفتار 1جذب مؤثر در تغذیه گیاهی | قارچ ریشه ای | همزیسیتی گیاه با تثبیت کننده های N2 | گیاهان حشره خوار| گیاهان انگل | فصل 7 دهم ویدئو

گفتار2اتقال مواد در گیاهان از خاک به برگ | جا به جایی مواد در مسیر کوتاه در سطح یاخته ای | انتقال مواد در عرض ریشه | فصل 7 دهم ویدئو

گفتار 3

انتقال آب و مواد معدنی در مسیر های بلند | فشار ریشه ای | تعرق و سلولهای نگهبان روزنه | عوامل مؤثر بر باز و بسته شدن روزنه ها |تعریق | حرکت شیره پرورده | فصل 7 دهم ویدئو

گفتار 3

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش فصل ۷ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی”

برچسب: