آموزش فصل ۶ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی

300,000 تومان
8فروش
300,000 تومان
فصل 6 دهم

آموزش صفر تا صد فصل 6 دهم زیست شناسی

مقدمه و معرفی انواع گیاهان | فصل 6 دهم ویدئو

گفتار 1

ویژگی های سلول گیاهی | فصل 6 دهم ویدئو

گفتار 1

تعریف اختصاصی دیواره سلولی، لان و پلاسمودرم | فصل 6 دهم ویدئو

گفتار 1

واکوئل | فصل فصل 6 دهم ویدئو

گفتار 1

رنگ ها در گیاهان و ترکیبات دیگر | فصل 6 دهم ویدئو

گفتار 1

مقدمه سامانه بافتی | سامانه بافت پوششی | فصل 6 دهم ویدئو

گفتار 2

سامانه بافتی زمینه ای و آوندی | فصل 6 دهم ویدئو

گفتار 2

مقایسه گیاه دو لپه و تک لپه از نظر رشد و فعالیت | فصل 6 دهم ویدئو

گفتار 2

رشد نخستین و سرلادهای نخستین ریشه و ساقه | رشد پسین و مریستم های پسین |مقایسه مریستم نخستین و پسین در حد یک جدول | سازش با محیط | ففصل 6 دهم ویدئو

گفتار 3

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش فصل ۶ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی”

برچسب: