آموزش فصل ۵ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی

300,000 تومان
11فروش
300,000 تومان
فصل 5 دهم

آموزش صفر تا صد فصل 5 دهم زیست شناسی

مقدمه ویدئو

گفتار 1 فصل 5 دهم

کلیه ها رایگان

گفتار 1 فصل 5 دهم

ساختار درونی کلیه ویدئو

گفتار 1 فصل 5 دهم

نفرون ها ویدئو

گفتار 1 فصل 5 دهم

فرآیند تشکیل ادرار ویدئو

بررسی تخته نوشتفرآیند تشکیل ادرار ویدئو

بررسی متن کتابتخلیه ادرار ویدئو

گفتار 2 فصل 5 دهمترکیب شیمیایی ادرار ویدئو

گفتار 2 فصل 5 دهمتنظیم آب ویدئو

گفتار 2 فصل 5 دهممقدمه گفتار 3 و نفریدی ویدئو

گفتار 3 فصل 5 دهملوله های مالپیگی ویدئو

گفتار 3 فصل 5 دهم

تنظمی اسمزی مهره داران ویدئو

گفتار 3 فصل 5 دهمتخته نوشت فصل 5 دهم فایل های ضمیمه

تخته نوشت فصل 5 دهم

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش فصل ۵ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی”

برچسب: