آموزش فصل ۴ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی

300,000 تومان
17فروش
300,000 تومان
ویدیو های آموزشی فصل 4 دهم

آموزش صفر تا صد فصل 4 دهم زیست شناسی

توضیح شکل قلب ویدئو

گفتار 1 فصل 4 دهم

تامین اکسیژن و مواد مغزی قلب ویدئو

گفتار 1 فصل 4 دهم

دریچه های قلب ویدئو

گفتار 1 فصل 4 دهمصداهای قلب ویدئو

گفتار 1 فصل 4 دهمگفتار 1 بخش دوم

در این بخش،به سایر مباحث گفتار 1 پرداخته شده است.

تشریح قلب گوسفند ویدئو

گفتار 1 فصل 4 دهم

ساختار بافتی قلب ویدئو

گفتار 1 فصل 4 دهم

ساختار ماهیچه قلب ویدئو

گفتار 1 فصل 4 دهم

شبکه هادی قلب ویدئو

گفتار 1 فصل 4 دهم

نوار قلب ویدئو

گفتار 1 فصل 4 دهم

گفتار 2 فصل 4 دهم

در این بخش مباحث گفتار 2 فصل 4 دهم بررسی شده است.

مقدمه رگ های خونی ویدئو

گفتار 2 فصل 4 دهم

سرخرگ ها و فشار خون ویدئو

گفتار 2 فصل 4 دهم

مویرگ ها ویدئو

گفتار 2 فصل 4 دهم

تبادل مواد در مویرگ ها ویدئو

گفتار 2 فصل 4 دهم

سیاهرگ ها ویدئو

گفتار 2 فصل 4 دهم

دستگاه تنفسی ویدئو

گفتار 2 فصل 4 دهم

تنظیم دستگاه گردش خون ویدئو

گفتار 2 فصل 4 دهمگفتار 3 فصل 4 دهم

در این بخش مباحث گفتار 3 فصل 4 دهم بررسی شده است.

مقدمه خون ویدئو

گفتار 3 فصل 4 دهمسلول های خونی قرمز ویدئو

گفتار 3 فصل 4 دهم

سلول های خونی سفید ویدئو

گفتار 3 فصل 4 دهم

پلاکت ها ویدئو

گفتار 3 فصل 4 دهم

گفتار 4 فصل 4 دهم

در این بخش مباحث گفتار 4 فصل 4 دهم بررسی شده است.

مقدمه گفتار 4 ویدئو

گفتار 4 فصل 4 دهم

سامانه گردش آب ویدئو

گفتار 4 فصل 4 دهم

حفره گوارشی ویدئو

گفتار 4 فصل 4 دهم

سامانه گردش باز و بسته ویدئو

گفتار 4 فصل 4 دهم

تست و تخته نوشت

تخته نوشت فصل 4 دهم

تخته نوشت فصل 4 دهم فایل های ضمیمه

تخته نوشت فصل 4 دهم

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش فصل ۴ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی”

برچسب: