آموزش فصل ۳ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی

رایگان
8فروش
رایگان
فصل 3 دهم

آموزش صفر تا صد فصل 3 دهم زیست شناسی

چرا نفس می کشیم؟ رایگان

گفتار 1



فعالیت گفتار 1 ویدئو



عملکرد دستگاه تنفس و حمل گاز ها در خون

در این مبحث، بخش های هادی، مبادله ای و حمل گاز ها در خون بررسی شده است.

بخش هادی ویدئو

آموزش بخش هادی و بررسی متن کتاب درسی

بخش مبادله ای ویدئو

آموزش بخش مبادله ای و بررسی متن کتاب درسی

توضیحات تخته نوشت بخش هادی و مبادله ای ویدئو

آموزش بخش مبادله ای و بررسی متن کتاب درسی

حمل گاز ها در خون ویدئو

گفتار 1

گفتار 2 فصل 3 دهم

در این بخش به مباحث شش ها، دم و بازدم و حجم های تنفسی پرداخته شده است.

شش ها ویدئو

گفتار 2 فصل 3 دهم



دم و بازدم ویدئو

گفتار 2 فصل 3 دهم



حجم های تنفسی ویدئو

گفتار 2 فصل 3 دهم



سایر اعمال دستگاه تنفس

گفتار 2 فصل 3 دهم

تکلم ویدئو

گفتار 2 فصل 3 دهم

سرفه و عطسه ویدئو

گفتار 2 فصل 3 دهم



تنظیم تنفس ویدئو

گفتار 2 فصل 3 دهم



فیلم اختصاصی گفتار 1 و 2 فصل 3 دهم ویدئو

فیلم اختصاصی



زیست جانوری فصل 3 دهم

در این بخش به مباحث زیست جانوری فصل 3 دهم پرداخته شده است.

مقدمه و تنفس نایدیسی ویدئو

زیست جانوری



تنفس پوستی ویدئو

زیست جانوری



تنفس آبششی ویدئو

زیست جانوری

تنفس ششی ویدئو

زیست جانوری



تست های فصل 3 دهم

در این بخش به تست های مربوط به فصل 3 دهم بررسی شده است.

تست های فصل 3 دهم ویدئو

حل تست



تست های فصل 3 دهم

در این بخش به تست های مربوط به فصل 3 دهم بررسی شده است.

سوالات فصل 3 دهم فایل های ضمیمه

سوالات فصل 3 دهم

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش فصل ۳ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی”

برچسب: