آموزش فصل ۳ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی

300,000 تومان
10فروش
300,000 تومان
فصل 3 دهم

آموزش صفر تا صد فصل 3 دهم زیست شناسی

چرا نفس می کشیم؟ رایگان

گفتار 1فعالیت گفتار 1 ویدئوعملکرد دستگاه تنفس و حمل گاز ها در خون

در این مبحث، بخش های هادی، مبادله ای و حمل گاز ها در خون بررسی شده است.

بخش هادی ویدئو

آموزش بخش هادی و بررسی متن کتاب درسی

بخش مبادله ای ویدئو

آموزش بخش مبادله ای و بررسی متن کتاب درسی

توضیحات تخته نوشت بخش هادی و مبادله ای ویدئو

آموزش بخش مبادله ای و بررسی متن کتاب درسی

حمل گاز ها در خون ویدئو

گفتار 1

گفتار 2 فصل 3 دهم

در این بخش به مباحث شش ها، دم و بازدم و حجم های تنفسی پرداخته شده است.

شش ها ویدئو

گفتار 2 فصل 3 دهمدم و بازدم ویدئو

گفتار 2 فصل 3 دهمحجم های تنفسی ویدئو

گفتار 2 فصل 3 دهمسایر اعمال دستگاه تنفس

گفتار 2 فصل 3 دهم

تکلم ویدئو

گفتار 2 فصل 3 دهم

سرفه و عطسه ویدئو

گفتار 2 فصل 3 دهمتنظیم تنفس ویدئو

گفتار 2 فصل 3 دهمفیلم اختصاصی گفتار 1 و 2 فصل 3 دهم ویدئو

فیلم اختصاصیزیست جانوری فصل 3 دهم

در این بخش به مباحث زیست جانوری فصل 3 دهم پرداخته شده است.

مقدمه و تنفس نایدیسی ویدئو

زیست جانوریتنفس پوستی ویدئو

زیست جانوریتنفس آبششی ویدئو

زیست جانوری

تنفس ششی ویدئو

زیست جانوریتست های فصل 3 دهم

در این بخش به تست های مربوط به فصل 3 دهم بررسی شده است.

تست های فصل 3 دهم ویدئو

حل تستتست های فصل 3 دهم

در این بخش به تست های مربوط به فصل 3 دهم بررسی شده است.

سوالات فصل 3 دهم فایل های ضمیمه

سوالات فصل 3 دهم

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش فصل ۳ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی”

برچسب: