آموزش فصل ۲ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی

300,000 تومان
23فروش
300,000 تومان
فصل 2 دهم

آموزش صفر تا صد فصل 2 دهم زیست شناسی

ساختار غشا ویدئو

گفتار 1

ورود موارد به یاخته و خروج آن ویدئو

گفتار 1

تغییر بافت های بدن انسان

در این بخش، بافت های پوششی، پیوندی، ماهیچه ای و بافت عصبی بررسی شده است.

بافت پوششی ویدئو

گفتار1 فصل 2 دهمبافت پیوندی ویدئو

گفتار1 فصل 2 دهمبافت ماهیچه ای ویدئو

گفتار1 فصل 2 دهم


بافت عصبی ویدئو

گفتار1 فصل 2 دهمگفتار 2 فصل 2 دهم ( بخش اول)

در این بخش به مباحث لوله گوارش پرداخته شده است

ساختار لوله گوارش ویدئو

گفتار 2 فصل 2 دهمحرکات لوله گوارش ویدئو

گفتار 2 فصل 2 دهمگوارش در دهان ویدئو

گفتار 2 فصل 2 دهمبلع غذا ویدئو

گفتار 2 فصل 2 دهم

مری ویدئو

گفتار 2 فصل 2 دهمگفتار 2 فصل 2 دهم ( بخش دوم)

در این بخش به مباحث گوارش پرداخته شده است

گوارش در معده ویدئو

گفتار 2 فصل 2 دهمگوارش در معده (متن کتاب) ویدئو

گفتار 2 فصل 2 دهم

گوارش در روده باریک ویدئو

گفتار 2 فصل 2 دهم

صفرا ویدئو

گفتار 2 فصل 2 دهم

لوزالمعده ویدئو

گفتار 2 فصل 2 دهم

گوارش شیمیایی مواد آلی ویدئو

گفتار 2 فصل 2 دهم

گفتار 3 فصل 2 دهم

در این بخش به مباحث گفتار 3 فصل 2 ده پرداخته شده است

جذب مواد در روده باریک ویدئو

گفتار 2 فصل 2 دهمروده بزرگ ویدئو

گفتار 3 فصل 2 دهمگردش خون دستگاه گوارش ویدئو

گفتار 3 فصل 2 دهمتنظیم فرایند های گوارشی ویدئو

گفتار 3 فصل 2 دهمزیست جانوری فصل 2 دهم

در این بخش به مباحث زیست جانوری فصل 3 دهم پرداخته شده است.

مقدمه رایگان

زیست جانوریواکوئل گوارشی ویدئو

زیست جانوریحفره گوارشی ویدئو

زیست جانوریلوله گوارش ملخ ویدئو

زیست جانوریلوله گوارش پرنده دانه خوار ویدئو

زیست جانوری

لوله گوارش گاو ویدئو

زیست جانوریتست های فصل 2 دهم

در این بخش به تست های مربوط به فصل دو دهم بررسی شده است

حل سوالات فصل 2 دهم (قسمت 1) ویدئو

حل تست

حل سوالات فصل 2 دهم (قسمت 2) ویدئو

حل تست

تصاویر و فیلم های اختصاصی فصل 2 دهم ویدئو

فیلم های اختصاصی

تخته نوشت و سوال های فصل 2 دهم

سوالات و تخته نوشت کنکور فصل 2 دهم

سوالات فصل 2 دهم فایل های ضمیمه

تست های فصل 2 دهم

تخته نوشت فصل 2 دهم فایل های ضمیمه

تخته نوشت فصل 2 دهم

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش فصل ۲ دهم زیست شناسی | دکتر فرضی”

برچسب: