ویدیو های آموزشی دروس اختصاصی پایه دهم -۱۴۰۱

رایگان
8فروش
رایگان
فیزیک دهم

آموزش صفر تا صد مبحث فشار - فصل 2 دهم

مبحث فشار قسمت 1 رایگان

فصل 2 فیزیک دهم

مبحث فشار قسمت 2 رایگان

فصل 2 فیزیک دهم

تست های مبحث فشار قسمت 1 رایگان

تست های مبحث فشارتست های مبحث فشار قسمت 2 رایگان

تست های مبحث فشار

تست های مبحث فشار قسمت 3 رایگان

تست های مبحث فشار

فیزیک | استاد ایدلخانی | مؤلف فیزیک گاج و خیلی سبز

پایه دهم

فیزیک دهم | مهندس ایدلخانی رایگان

پزشک شو یازدهمجزوات فیزیک | مهندس ایدلخانی فایل های ضمیمه

پزشک شو کنکوری ها

ریاضی | استاد صابری | مؤلف ریاضی آی کیو گاج

پایه دهم

ریاضی | جایگشت | استاد صابری رایگان

پزشک شو کنکوری هادانلود جزوه ریاضی جایشگت | استاد صابری فایل های ضمیمه

پزشک شو

شیمی دهم

آموزش صفر تا صد فصل 1 شیمی دهم

ذره های زیراتمی | عدد اتمی | عدد جرمی رایگانایزوتوپ رایگان

جرم اتمی میانگین رایگانایزوتوپ های هیدروژن رایگانجدول تناوبی عنصرها رایگان

شمارش ذره ها از روی جرم آن ها رایگان

استوکیومتری یک ماده رایگان

نور رایگان

نشر نور و طیف نشری رایگان

کشف ساختار اتم رایگان

اعداد کوانتومی رایگانآرایش الکترونی اتم رایگانترکیب های یونی دوتایی رایگان

مواد مولکولی رایگان

جزوه فایل های ضمیمه

شیمی | استاد آقاجانی | مؤسس خانه شیمی ایران

پایه دهم

شیمی دهم | حل تست های مهم کنکور | استادآقاجانی رایگان

پایه دهمشیمی دهم| حل تست های مهم کنکور| قسمت 2 | استادآقاجانی رایگان

پایه دهمشیمی دهم | حل تست های مهم کنکور| قسمت 3 | استادآقاجانی رایگان

پایه دهمشیمی دهم | حل تست های مهم کنکور| قسمت 4 | استادآقاجانی رایگان

پایه دهمهنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ویدیو های آموزشی دروس اختصاصی پایه دهم -۱۴۰۱”

برچسب: