ویدیو های آموزشی دروس عمومی پایه یازدهم -۱۴۰۱

رایگان
3فروش
رایگان
ادبیات | استاد توکلی | مؤلف گاج

پایه یازدهم

ادبیات | استاد توکلی | مؤلف گاج رایگان

پایه یازدهم

دینی | استاد یوسفیان پور | مدرس حرف آخر

پایه یازدهم

دینی یازدهم | استاد یوسفیان پور رایگان

پایه یازدهمادبیات | استاد شاهین زاد | مؤلف تخته سیاه

پایه یازدهم

تشبیه و تناقض | استادشاهین زاد | مؤلف تخته سیاه رایگان

پایه یازدهماغراق | استادشاهین زاد | مؤلف تخته سیاه رایگان

پایه یازدهمتلمیح و مجاز | استادشاهین زاد | مؤلف تخته سیاه رایگان

پایه یازدهم

استعاره و تشخیص | استادشاهین زاد | مؤلف تخته سیاه رایگان

پایه یازدهم

عربی | استاد واعظی |مؤلف گاج

پایه یازدهم

عربی | مبحث ترجمه | استاد یوسفیان پور رایگان

پایه یازدهم

زبان انگلیسی | استادزینعلی |مؤلف گاج

پایه یازدهم

زبان انگلیسی | استاد زینعلی | قسمت 1 رایگان

پایه یازدهم

زبان انگلیسی | استاد زینعلی | قسمت 2 رایگان

پایه یازدهم

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ویدیو های آموزشی دروس عمومی پایه یازدهم -۱۴۰۱”

برچسب: