سبقت آزاد یازدهم – آموزش رایگان ۲۵ درصد کنکور

رایگان
42فروش
رایگان
فصل 7 یازدهم زیست شناسی | دکتر فرضی

آموزش صفر تا صد فصل 7 یازدهم زیست شناسی

قسمت 1 | فصل 7 یازدهم رایگان

گفتار 1

قسمت 2 | فصل 7 یازدهم ویدئو

گفتار 1

قسمت 3 | فصل 7 یازدهم ویدئو

گفتار 1

قسمت 4 | فصل 7 یازدهم ویدئو

گفتار 1

قسمت 5 | فصل 7 یازدهم ویدئو

گفتار 1

قسمت 6 | فصل 7 یازدهم ویدئو

گفتار 1

قسمت 7 | فصل 7 یازدهم ویدئو

گفتار 1

قسمت 8 | فصل 7 یازدهم ویدئو

گفتار 1

قسمت 9 | فصل 7 یازدهم ویدئو

گفتار 1

فیزیک یازدهم | استاد ایدلخانی

آموزش صفر تا صد فصل 1 فیزیک یازدهم | مبحث الکتریسینه ساکن

مبحث الکتریسینه ساکن قسمت 1 ویدئو

مبحث الکتریسینه ساکن

مبحث الکتریسینه ساکن قسمت 2 ویدئو

مبحث الکتریسینه ساکن

تست های مبحث الکتریسینه ساکن قسمت 1 ویدئو

تست

تست های مبحث الکتریسینه ساکن قسمت 2 ویدئو

تست

تست های مبحث الکتریسینه ساکن قسمت 3 ویدئو

تست

تست های مبحث الکتریسینه ساکن قسمت 4 ویدئو

تست

شیمی یازدهم | استاد آقاجانی

آموزش صفر تا صد فصل 1 شیمی یازدهم

فلزها | نافلزها | شبه فلزها ویدئو

فصل 1 یازدهممقایسه شعاع اتمی و شعاع یونی ویدئو

فصل 1 یازدهممقایسه واکنش پذیری عنصرها | شناسایی یون ها | استخراج فلزها ویدئو

فصل 1 یازدهماستوکیومتری واکنش | درصد خلوص | بازده درصدی ویدئو

فصل 1 یازدهم

شیمی آلی ویدئو

فصل 1 یازدهم

نفت خام | زغال سنگ ویدئو

فصل 1 یازدهمجـزوه فایل های ضمیمه

فصل 1 یازدهم

ریاضی یازدهم | استاد صابری

معادله درجه 2 | دامنه و برد

آموزش معادله درجه 2( قسمت 1) ویدئو

معادله درجه 2آموزش معادله درجه 2( قسمت 2) ویدئو

معادله درجه 2آموزش معادله درجه 2( قسمت 3) ویدئو

معادله درجه 2مبحث دامنه وبرد قسمت 1 ویدئو

دامنه وبرد

مبحث دامنه وبرد قسمت 2 ویدئو

دامنه وبردهنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سبقت آزاد یازدهم – آموزش رایگان ۲۵ درصد کنکور”

برچسب: