سبقت آزاد دهم – آموزش رایگان ۲۵ درصد کنکور

رایگان
24فروش
رایگان
فصل 5 دهم زیست شناسی - دکتر فرضی

آموزش صفر تا صد فصل 5 دهم زیست شناسی

مقدمه رایگان

گفتار 1 فصل 5 دهم

کلیه ها رایگان

گفتار 1 فصل 5 دهم

ساختار درونی کلیه رایگان

گفتار 1 فصل 5 دهم

نفرون ها رایگان

گفتار 1 فصل 5 دهم

فرآیند تشکیل ادرار رایگان

بررسی تخته نوشتفرآیند تشکیل ادرار رایگان

بررسی متن کتابتخلیه ادرار رایگان

گفتار 2 فصل 5 دهمترکیب شیمیایی ادرار رایگان

گفتار 2 فصل 5 دهمتنظیم آب رایگان

گفتار 2 فصل 5 دهممقدمه گفتار 3 و نفریدی رایگان

گفتار 3 فصل 5 دهملوله های مالپیگی رایگان

گفتار 3 فصل 5 دهم

تنظمی اسمزی مهره داران رایگان

گفتار 3 فصل 5 دهمتخته نوشت فصل 5 دهم فایل های ضمیمه

تخته نوشت فصل 5 دهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فیزیک دهم

آموزش صفر تا صد مبحث فشار - فصل 2 دهم

مبحث فشار قسمت 1 رایگان

فصل 2 فیزیک دهم

مبحث فشار قسمت 2 رایگان

فصل 2 فیزیک دهم

تست های مبحث فشار قسمت 1 رایگان

تست های مبحث فشارتست های مبحث فشار قسمت 2 رایگان

تست های مبحث فشار

تست های مبحث فشار قسمت 3 رایگان

تست های مبحث فشار

شیمی دهم

آموزش صفر تا صد فصل 1 شیمی دهم

ذره های زیراتمی | عدد اتمی | عدد جرمی رایگانایزوتوپ رایگان

جرم اتمی میانگین رایگانایزوتوپ های هیدروژن رایگانجدول تناوبی عنصرها رایگان

شمارش ذره ها از روی جرم آن ها رایگان

استوکیومتری یک ماده رایگان

نور رایگان

نشر نور و طیف نشری رایگان

کشف ساختار اتم رایگان

اعداد کوانتومی رایگانآرایش الکترونی اتم رایگانترکیب های یونی دوتایی رایگان

مواد مولکولی رایگان

جزوه فایل های ضمیمه

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سبقت آزاد دهم – آموزش رایگان ۲۵ درصد کنکور”

برچسب: