آموزش فصل ۲ یازدهم زیست شناسی | دکتر فرضی

300,000 تومان
فصل 2 یازدهم
20فروش
300,000 تومان
فصل 2 یازدهم

آموزش صفر تا صد فصل 2 یازدهم زیست شناسی

مقدمه فصل 2 یازدهم بخش 1 ویدئو

گفتار 1مقدمه فصل 2 یازدهم بخش 2 ویدئو

گفتار 1انواع حواس ویدئو

گفتار 1گفتار 2 فصل دو یازدهم

آموزش صفر تا صد فصل دو یازدهم زیست شناسی

چشم ویدئو

گفتار 2تشریح چشم ویدئو

گفتار 2

شنوایی و تعادل ویدئو

گفتار 2

بویایی ویدئو

گفتار 2چشایی ویدئو

گفتار 2گفتار 3 فصل دو یازدهم

آموزش صفر تا صد فصل دو یازدهم زیست شناسی

گیرنده مکانیکی خط جانبی ویدئو

گفتار 3گیرنده شیمیایی در پا ویدئو

گفتار 3گیرنده مکانیکی صدا در پا ویدئو

گفتار 3گیرنده نوری چشم مرکب ویدئو

گفتار 3گیرنده فروسرخ مار زنگی ویدئو

گفتار 3فیلم و تخته نوشت

آموزش صفر تا صد فصل 2 یازدهم زیست شناسی

فیلم اختصاصی فصل 2 یازدهم ویدئو

فیلم اختصاصی

تخته نوشت فصل 2 یازدهم ویدئو

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش فصل ۲ یازدهم زیست شناسی | دکتر فرضی”

برچسب: