به دلیل استقبال گسترده از کلاس های نکته و تست آنلاین ، بر آن شدیم که برای دسترسی راحت تر بچه هایی که جلسۀ نخست کلاس را از دست داده اند ،  این جلسه را در وبسایت به اشتراک بگذاریم .