در این بخش بودجه بندی سوالات کنکور را  برای شما علاقمندان  عزیز برای دانلود در سایت قرار گرفته  است.

همان گونه که مطالع هستید در رشته ریاضی فیزیک سؤالات به ۳ گروه تقسیم بندی می شوند:

۱ – دسته ی یک: ریاضی که شامل ۵۵ سؤال است و شامل درس های دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه تحلیل، گسسته، جبروآمار و مدل سازی است زمان این سؤالات در کنکور سراسری ۸۵ دقیقه است.

۲ – دسته ی دو: مجموعه ی فیزیک که شامل فیزیک ۲ و فیزیک۱ و فیزیک پیش  دانشگاهی ۱و ۲ است و شامل ۴۵ سؤال است که باید در ۵۵ دقیقه به سوالات پاسخ دهید.
۳ – دسته ی سه: شیمی که شامل شیمی ۳، شیمی ۲ و شیمی پیش  است و دارای ۳۵ سؤال است که باید در ۳۵ دقیقه به آن ها پاسخ دهید.

بودجه بندی ریاضییات  تجربی

تعداد سوالات ریاضی در رشته تجربی ۳۰ تست است

بودجه بندی شیمی رشته تجربی

تعداد سوالات درس شیمی در کنکور تجربی ۳۵ تست می باشد.

بودجه بندی فیزیک رشته  تجربی

تعداد سوالات فیزیک در کنکور تجربی ، ۳۰ تست می باشد.

موفقیت

بودجه بندی کنکور سال های اخیر

ریاضی فیزیک تجربی انسانی هنر
بودجه بندی سال ۹۷ بودجه بندی سال ۹۷ بودجه بندی سال ۹۷ بودجه بندی سال ۹۷
تمامی دروس تمامی دروس تمامی دروس تمامی دروس
با تفکیک بخش های کتاب با تفکیک بخش های کتاب با تفکیک بخش های کتاب با تفکیک بخش های کتاب

 

بودجه بندی سوالات کنکور ۹۸ بعد از کنکور ۹۷ اعلام خواهد شد

منبع : مرجع کنکور