فروردین ۸, ۱۳۹۷

همایش بزرگ جمع بندی کنکور

همایش بزرگ جمع بندی کنکور
فروردین ۸, ۱۳۹۷
پزشکان برتر

درباره همایش

همایش بزرگ جمع بندی کنکور
فروردین ۸, ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری همایش پزشکان برتر

همایش بزرگ جمع بندی کنکور
مهر ۳, ۱۳۹۸
کنکور نظام قدیم یا جدید

کنکور نظام قدیم شرکت کنم یا نظام جدید؟

آقای زیست دکتر سالار فرضی درباره کنکور نظام قدیم و جدید پاسخ می دهد.