همایش بزرگ جمع بندی کنکور

فروردین ۸, ۱۳۹۷

همایش بزرگ جمع بندی کنکور

همایش بزرگ جمع بندی کنکور
فروردین ۸, ۱۳۹۷
پزشکان برتر

درباره همایش

همایش بزرگ جمع بندی کنکور
فروردین ۸, ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری همایش پزشکان برتر

همایش بزرگ جمع بندی کنکور
بهمن ۲۳, ۱۳۹۸

صبحت های مهم مهندس نوکنده در باره کلاس های جمع بندی کنکور ۹۹ درس فیزیک

صحبت های بسیار مهم بهترین و‌پر انرژی ترین استاد فیزیک کنکور، مهندس محمد نوکنده، در مورد بهترین کلاسهای جمع بندی کنکور ۹۹ در شمالغرب ایران، آموزشگاه […]