نکته تست

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹
نکته تست شیمی بهمن بازرگانی

جلسه اول نکته و تست شیمی مهندس بهمن بازرگانی

به دلیل استقبال گسترده از کلاس های نکته و تست آنلاین ، بر آن شدیم که برای دسترسی راحت تر بچه هایی که جلسۀ نخست کلاس […]