فرصت برابر آموزشی

فروردین ۴, ۱۳۹۹
سروش مویینی

قسمت دوم ریاضی دوازدهم – مهندس سروش مویینی

مهندس سروش مویینی در طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین و پرمخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران