ریاضی کنکور تجربی

فروردین ۱۱, ۱۳۹۹
سروش مویینی

قسمت سوم ریاضی دهم- مهندس سروش مویینی

مهندس سروش مویینی در طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین و پرمخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران