بهترین معلم ریاضی تبریز

فروردین ۱۱, ۱۳۹۹
سروش مویینی

قسمت ششم ریاضی یازدهم – مهندس سروش مویینی

مهندس سروش مویینی در طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین و پرمخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران