بهترین آموزشگاه تبریز

بهمن ۲۴, ۱۳۹۸

صبحت های مهم دکتر سالار فرضی در باره کلاس های جمع بندی کنکور ۹۹ درس زیست شناسی

صحبت های بسیار مهم بهترین و پرمخاطب ترین استاد زیست شناسی کنکور، دکتر سالار فرضی، در مورد بهترین کلاسهای جمع بندی کنکور ۹۹ در شمالغرب ایران، […]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
سامان سلامیان

سؤال چهارم ریاضی یازدهم در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

سؤال چهارم ریاضی یازدهم با مهندس سامان سلامیان در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز