برترین موسسه آموزشی در تبریز

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۷
همایش

همایش بزرگ۲۷ اردیبهشت موسسه آموزشی پزشکان برتر

همایش بزرگ موسسه آموزشی پزشکان برتر وبا حضور استاد های بنام کشور در روز پنجشنبه ۲۷اردیبهشت سال ۹۷ برگزار شد .
فروردین ۲, ۱۳۹۹

درس دین و زندگی با استاد علیرضا یوسفیان پور در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

درس دین و زندگی با استاد علیرضا یوسفیان پور در طرح فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران