انگلیسی

شهریور ۲۵, ۱۳۹۸
سوالات درک مطلب

مجموعه سوالات درک مطلب ویژه درس یک زبان دوازدهم

مجموعه سوالات درک مطلب ویژه درس یک زبان انگلیسی دوازدهم را برای شما عزیزان جهت دانلود قرار دادیم.
فروردین ۲, ۱۳۹۹
مرتضی زینعلی

قسمت دوم درس زبان انگلیسی با استاد مرتضی زینعلی در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز

قسمت دوم درس زبان انگلیسی با استاد مرتضی زینعلی در طرح فرصت برابر پزشکان برتر تبریز، بهترین آموزشگاه شمال غرب ایران