ثبت نام کلاس آنلاین پایه دهم، یازدهم و کنکور ۱۴۰۰

پکیج دروس اختصاصی آنلاین ویژه کنکوری ها
7200000 تومان
این پکیج شامل 4 درس اختصاصی ویژه کنکور 14000می باشد.
مبلغ اصلی 8000000 با تخفیف 7200000 تومان
آنلاین
شروع کلاس ها : مرداد ماه
پکیج دروس اختصاصی تمام دروس پایه یازدهم
3450000 تومان
این پکیج شامل 4 درس اختصاصی پایه یازدهم می باشد.
مبلغ اصلی 3800000 با تخفیف 3450000 تومان
آنلاین
شروع کلاس ها : مرداد ماه
پکیج دروس اختصاصی تمام دروس پایه دهم
3450000 تومان
این پکیج شامل 4 درس اختصاصی پایه دهم می باشد.
مبلغ اصلی 3800000 با تخفیف 3450000 تومان
آنلاین
شروع کلاس ها : مرداد ماه
کلاس آنلاین ریاضی ویژه کنکوری ها 1400
1999000تومان
مدرس : مهندس سرویش مویینی و استاد سامان سلامیان
بهترین اساتید کنکور ریاضی
مؤلف انتشارات خیلی سبز
آنلاین
تدریس کامل تشریحی، تستی و کنکوری هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
شروع کلاس: مرداد ماه
کلاس آنلاین فیزیک ویژه کنکوری ها 1400
1999000تومان
مدرس : مهندس محمد نوکنده
مرد اول فیزیک کنکور کشور
مؤلف انتشارات تخته سیاه
آنلاین
تدریس کامل تشریحی، تستی و کنکوری هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
شروع کلاس: مرداد ماه
کلاس آنلاین شیمی ویژه کنکوری ها 1400
1999000تومان
مدرس : مهندس مرتضی زارعی
پر انرژی ترین استاد شیمی کنکور
طراح آزمون های آزمایشی
آنلاین
تدریس کامل تشریحی، تستی و کنکوری هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
شروع کلاس: مرداد ماه
کلاس آنلاین زیست شناسی ویژه کنکوری ها 1400
1999000تومان
مدرس : دکتر سالار فرضی
جراح دندان پزشک
آقای زیست ایران
حضوری و آنلاین
تدریس کامل تشریحی، تستی و کنکوری هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
شروع کلاس: مرداد ماه
کلاس آنلاین ریاضی ویژه کنکوری ها 1400
950000تومان
مدرس : مهندس سرویش مویینی
بهترین استاد کنکور ریاضی
مؤلف انتشارات خیلی سبز
آنلاین
قیمت اعلام شده، برای هر پایه می باشد.
شروع کلاس: مرداد ماه
کلاس آنلاین فیزیک ویژه کنکوری ها 1400
950000تومان
مدرس : مهندس محمد نوکنده
مرد اول فیزیک کنکور کشور
مؤلف انتشارات تخته سیاه
آنلاین
قیمت اعلام شده، برای هر پایه می باشد.
شروع کلاس: مرداد ماه
کلاس آنلاین شیمی ویژه کنکوری ها 1400
950000تومان
مدرس : مهندس مرتضی زارعی
پر انرژی ترین استاد شیمی کنکور
طراح آزمون های آزمایشی
آنلاین
قیمت اعلام شده، برای هر پایه می باشد.
شروع کلاس: مرداد ماه
کلاس آنلاین زیست شناسی ویژه کنکوری ها 1400
950000تومان
مدرس : دکتر سالار فرضی
جراح دندان پزشک
آقای زیست ایران
آنلاین
قیمت اعلام شده، برای هر پایه می باشد.
شروع کلاس: مرداد ماه
کلاس آنلاین عربی کنکور 1400
1200000 تومان
مدرس : استاد محمد واعظی
پر انرژی ترین استاد عربی کنکور
مدرس شبکه آموزش و حرف آخر
آنلاین
تدریس کامل تشریحی، تستی و کنکوری هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
شروع کلاس: شهریور ماه
کلاس آنلاین زبان انگلیسی کنکور 1400
1200000 تومان
مدرس : استاد مرتضی زینعلی
بهترین استاد زبان انگلیسی کنکور
مؤلف انتشارات گاج
آنلاین
تدریس کامل تشریحی، تستی و کنکوری هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
شروع کلاس: شهریور ماه
کلاس آنلاین ادبیات کنکور 1400
1200000 تومان
مدرس : استاد شاهین شاهین زاد
بهترین استاد ادبیات کنکور
مؤلف انتشارات گاج و تخته سیاه
آنلاین
تدریس کامل تشریحی، تستی و کنکوری هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
شروع کلاس: شهریور ماه
کلاس آنلاین دین و زندگی کنکور 1400
1200000 تومان
مدرس : استاد علیرضا یوسفیان پور
بهترین و قوی ترین استاد دین و زندگی کنکور
مدرس صدا و سیما و حرف آخر
آنلاین
تدریس کامل تشریحی، تستی و کنکوری هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
شروع کلاس: اعلام می شود