سینا زندی

مهر ۳, ۱۳۹۸
کنکور نظام قدیم یا جدید

کنکور نظام قدیم شرکت کنم یا نظام جدید؟

آقای زیست دکتر سالار فرضی درباره کنکور نظام قدیم و جدید پاسخ می دهد.
شهریور ۲۵, ۱۳۹۸
آزمون قلم چی

سوال و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۲۲ شهریورماه ۹۸ نظام قدیم

سوال و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۲۲ شهریورماه ۹۸ نظام قدیم ریاضی ، تجربی و انسانی را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.
شهریور ۲۵, ۱۳۹۸
آزمون قلم چی

سوال و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۲۲ شهریورماه ۹۸ یازدهم

سوال و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۲۲ شهریورماه ۹۸ یازدهم ریاضی ، تجربی و انسانی را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.
شهریور ۲۵, ۱۳۹۸
آزمون قلم چی

سوال و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۲۲ شهریورماه ۹۸ دهم

سوال و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۲۲ شهریورماه ۹۸ دهم ریاضی ، تجربی و انسانی را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.