سینا زندی

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹
نکته تست شیمی بهمن بازرگانی

جلسه اول نکته و تست شیمی مهندس بهمن بازرگانی

به دلیل استقبال گسترده از کلاس های نکته و تست آنلاین ، بر آن شدیم که برای دسترسی راحت تر بچه هایی که جلسۀ نخست کلاس […]
فروردین ۱۱, ۱۳۹۹
سروش مویینی

قسمت ششم ریاضی یازدهم – مهندس سروش مویینی

مهندس سروش مویینی در طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین و پرمخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران
فروردین ۱۱, ۱۳۹۹
سروش مویینی

قسمت چهارم ریاضی دهم- مهندس سروش مویینی

مهندس سروش مویینی در طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین و پرمخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران
فروردین ۱۱, ۱۳۹۹
سروش مویینی

قسمت سوم ریاضی دهم- مهندس سروش مویینی

مهندس سروش مویینی در طرح رایگان فرصت برابر آموزشگاه پزشکان برتر تبریز بهترین و پرمخاطب ترین آموزشگاه شمال غرب ایران